Vår anläggning

En säker plats att erfara risker och utvecklas

Våra olika byggnader

Vår anläggning består av en trafikövningsplats och byggnad med bland annat utbildningssalar.

Vår trafikövningsplats

Här ges du möjligheten att på ett säkert sätt manövrera bilen i annars riskfyllda situationer.

Våra utbildningslokaler

Här bidrar vi med bra miljöer att reflektera och föra diskussioner om risker i trafiken.