Integritetspolicy

Vi möter de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om dataskyddsförordningen här: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Skövde Halkbana samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både företagets och kundernas intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Hantering av personuppgifter

När du blir kund kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

Skövde Halkbana sparar informationen så länge du är kund eller har någon annan interaktion med företaget, därefter i 3 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

Skövde Halkbana samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

Skövde Halkbana lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (t.ex. brandväggar). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av företaget. Skövde Halkbana säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Du kan alltid kontakta Skövde Halkbana för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifterna till kunna kontakta våra kunder och utveckla Skövde Halkbanas webbsidor och andra tjänster, ge bra support till våra kunder samt kunna hålla kontakt med dem.

Kommunikation

När du är kund hos oss kan Skövde Halkbana komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i servicesyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 0500-42 60 30 eller [email protected].